mathisms's picture
Skum, Mathis M.
Ekonomiijakonsuleanta / Konsulent i økonomi / Financial Officer

Contacts

Office: 
Ekonomiija ossodat / Økonomi avdeling / Financial Department
E-mail: 
mathisms@samas.no
Phone: 

General information

  • Rehketdoallu
  • Rehketmáksin ja faktureren
  • Rapporteren
  • Siskkáldas dárkkastus