Smilende kvinne med svart genser og sølje.
April 10. beaivi 2024

Forskningspris til Lovisa Mienna Sjöberg

Doktorgradsavhandlingen hennes fra 2018 hylles som nybrottsarbeid innen det teologiske forskningsfeltet. Den 3.mai mottar hun prisen i Helga trefaldighets kyrka i Uppsala. 

Lovisa disputerte i 2018 med sin avhandling «Att leva i ständig välsignelse. En studie av sivdnidit som religiös praxis». 

Inspirerer til ny forskning

Det er ”Stiftelsen Sverige och kristen tro” som utdeler prisen, de skriver dette om sin avgjørelse: 

"I sin studie av sivdnidit har Lovisa Mienna Sjöberg lyft fram en nordsamisk religiös praktik och övertygande hävdat att den kan ses som kontextualisering av kristen tro i samisk kultur och syn på naturen.  

Det utmanar till förnyad reflexion kring kristologins kosmiska dimensioner men också en teologisk analys av de dikotomier som efter reformationerna i Sverige byggdes upp mellan folkliga kulturer och kristen tro och som först på 1800-talet observerades av folklivsforskningen. 

Lovisa Mienna Sjöbergs forskningar erbjuder en fördjupad förståelse av samisk kultur och kristen tro på ett sådant sätt att den bör kunna inspirera till ny forskning också inom andra områden. Genom avhandlingen har ny mark brutits inom ett viktigt teologiskt forskningsfält." 

-Samisk høgskole får skinne litt 

Lovisa fikk epost allerede i desember om at hun tildeles prisen, men hun trodde ikke helt på det da det tikket inn i innboksen.

-Nei, først trodde jeg at det bare var spam, så jeg begynte å google litt både avsender og stiftelsen. Men etter hvert ringte telefonen, og da forsto jeg at det var sant.  For meg personlig er det selvsagt stas at min avhandling får såpass stor oppmerksomhet og så god omtale. Men jeg synes det er enda viktigere at Samisk Høgskole får en mulighet å skinne litt i Uppsala og andre tunge akademiske kretser. Jeg er takknemlig for all hjelpen og spesialkompetansen som finnes innenfor veggen på Samisk Høgskole. Løsningen på mange svar finnes som oftest i korridorene her, sier Lovisa. 

Ville skrive om noe trygt og kjært

Lovisa jobbet som lærer på høgskolen da hun fikk ideen til å begynne å jobbe med avhandlingen. 

- Som lærer ville jeg skrive om noe som studentene snakket om, og brydde seg om. Samtidig ville jeg skrive om noe som er trygt og kjært i menneskenes omgang med hverandre i sine liv og i samhandling med skapelsen.  

Disputasen ble avholdt her på Diehtosiida, og det er er meget sjeldent at Universitetet i Oslo (Teologisk fakultet) lar folk disputere utenfor sine faste arenaer. Begrunnelsen for dette lå i det spesielle temaet for avhandlingen,og det falt naturlig å la akkurat denne disputasen foregå i sitt kjerneområde blant de mange ahkku som satt i salen. 

Under kreeringen i Oslo ble Lovisa Mienna Sjöberg valgt til å holde takketale på vegne av doktorandene. Talen ble senere trykket på Rektor Svein Stølens blogg og i Khrono. 

Talen kan leses her: