March 20. beaivi 2024

- Dette året søker vi hele seks samiske veivisere!

I år er veiviserordningen utvidet fra fire til seks veivisere. Mandag 1. april er det siste frist for å søke som samisk veiviser for studieåret 2024-2025.

Seniorrådgiver Lena Susanne Gaup.

- Etterspørselen etter de samiske veiviserne er stor. For å rekke å besøke flest mulig skoler i året har Kommunal- og distriktsdepartementet utvidet veiviserordningen, og antallet veivisere øker fra fire til seks fra og med høsten av, sier seniorrådgiver ved veiviserordninga på Samisk høgskole, Lena Susanne Gaup.  

Hun oppfordrer samisk ungdom til å søke som veiviser, og bemerker at i år er søknadsfristen tidligere enn før, nemlig 1. april. 

Unikt og spennende år med viktig samfunnsoppdrag 
De nåværende veiviserne er snart ferdige med sine reiseuker og eksamener, og Samisk høgskole søker nå seks nye samiske ungdommer til denne viktige og spennende oppgaven.  

- Det har vært et gøy og lærerikt år. Vi har unike studier om samisk kultur og samfunn. Jeg har blant annet lært meg å snakke foran større forsamlinger og fått reist til steder jeg aldri har vært før, smiler veiviser Linn-Maggi Jannok-Joma (19 år) fornøyd.  

Samiske veivisere studerer ved Samisk høgskole, før de starter med reiser til hovedsakelig videregående skoler i Norge. For å bli veiviser må man være samisk ungdom mellom 18-25 år og ha generell studiekompetanse. Samiske veivisere får 30 studiepoeng og 220.000 NOK i stipend. I tillegg får de gratis studenthybel under studieoppholdet i Kautokeino. 

- Året som samisk veiviser har vært både morsomt og spennende! Alt fra studieperioden i Kautokeino til reising, skolebesøk og andre opplevelser. Dette har vært et år jeg ikke ville vært foruten! sier samisk veiviser Per-Henning Mathisen (25 år). 

Les mer på https://samiskeveivisere.no

Den samiske veiviserordningen 

Den samiske veiviserordningen er et samarbeid mellom Kommunal- og distriktsdepartementet og Samisk høgskole. Den har som mål å skape dialog mellom samisk ungdom og andre ungdommer, og bidra til å motvirke etnisk diskriminering. De samiske veivisernes oppdrag er å øke kunnskapen om samer og samiske forhold blant unge i Norge. Deres bidrag er ment som et supplement til allerede eksisterende læreplanfestet opplæring og undervisning om samisk identitet, kultur og samfunn i den norske skolen.