April 11. beaivi 2023

Kronprinsparet besøker Samisk høyskole

18. april besøker Deres Kongelige Høyheter Kronprinsen og Kronprinsessen Samisk høyskole der det blant andre blir et møte med våre ansatte og studenter.

På Samisk høyskole får kronprinsparet lære litt mer om høyskolens utdanninger og forskning. Det er satt av tid til blant andre tradisjonell kunnskap, duodji, samisk språk, tro og livssyn. Samisk høyskoles studenter vil samtale med kronprinsparet om hvordan ungdom ser på deres forhold til natur som grunnlag for samisk kultur i fremtiden, samiske lærerutdanninger, samisk begynneropplæring og veiviserordningen.

Reisen er i forbindelse med markeringen av at kronprinsparet begge fyller 50 år neste sommer, der paret ønsker å løfte fram noe av det de setter aller størst pris på gjennom fem reiser til ulike deler av landet. På denne reisen er vår samiske arv tema.

Les mer på nettsiden til Det norske kongehus.