What's up

Loahpahandoalut
14. June, 12:00 to 14:00

Graduation ceremony 2024

Candidates, family, friends and others are invited to participate in a commemoration of the 2023-

Official opening
21. August, 10:00 to 13:00

Official opening of the Academic year 2024-2025

The official opening of the academic year 2024-2025 on the 21st of August 2024 at 10:00-13:00, in

Conference
14. October, 10:30 to 16. October, 13:00

IndigMEC2 Conference

Conference focus: Indigenous curriculum development - Development of Indigenous

Kompetanseheving for lærere
18. April, 11:30 to 19. April, 12:45

Programmering - matematikkurs for lærere

Overgangen fra mellomtrinn til ungdomstrinn har vært utgangspunkt for mange diskusjoner mellom lærere opp gjennom tidene. I to verksteder vil lærere ved disse to trinnene få muligheter til å diskutere og dele erfaringer på tvers av skoler og trinn. Etter innføring av LK20/LK20S/ML20S kan matematikkfaget på ungdomstrinnet oppleves som mer teoretisk enn tidligere. Hvordan opplever matematikklærere på ungdomstrinnet og mellomtrinnet at læreplanen fungerer? Hva er bra, og hva er krevende? Hvordan kan disse to lærergruppene samarbeide til elevens beste?

Samisktalende lærerstudenter med matematikk som fag er også velkomne, uavhengig av hvilket lærested de studerer ved.

Sámi allaskuvla vil støtte lærere i arbeidet med implementeringen av lærerplanene, og legger derfor til rette for verksteder om geometri og algebra, og fagdager om programmering i løpet av våren 2023. Målgruppe er matematikklærere på mellomtrinn og ungdomstrinn som underviser samisktalende elever i Norge.

Verkstedene skal ha søkelys på samiske perspektiver i matematikkfaget. Verkstedene er i to deler med noen uker mellom del 1 og del 2. Det vil være mulighet for tolking mellom nordsamisk og norsk, og vi legger til rette for gruppearbeid der samiskspråklige deltakere får jobbe sammen. Alle verkstedene er fysiske i Kautokeino. Samisktalende lærerstudenter får delta som egen gruppe.

Påmeldingsfrister

  • Verkstedene i geometri og algebra:          tirsdag 10. januar 2023
  • Kurs i programmering:                             onsdag 22. februar 2023
     

Minst 6 personer og maks 24 personer for verksted og kurs. Deltakere i verkstedene har fortrinnsrett til plass på programmeringskurset.

Påmelding på forms via https://forms.office.com/e/LELFDkc5ww