Ođđasat

Buot ođđasat

Oza čavčča oahpuide!

Ohcanáigemearri čavčča oahpuide lea cuoŋománu 15. beaivvi.

Sámi pedagogihka ovdáneapmi

Pedagogalaš prinsihpat sámi mánáidgárddiide ja gievrras giellamodeallat ledje guovddážis konferánssa álggus.

Sámi allaskuvlla rektorevttohasat

Sámi allaskuvlla válgastivra lea 16.03.23 ovttajienalaččat dohkkehan nominašuvdnalávdegotti rektor- ja prorektorkandidáhtaid evttohusaid.

Guokte teama gilvalit rektoráhta doaibmagotti nalde:

Oahppá sámi bajásgeassinvuogi

Slovákialaš Martin Velky fárrii Sápmái ja oahpai sámegiela. Dál vázzá sámi mánáidgárdeoahpaheaddjeoahpu Sámi allaskuvllas. Loga olles ášši.

Dáhpáhusat:

Seminar
28. njukčamánu, 10:00 - 14:00

Dáiddalávgun

Sámi allaskuvla ja Dáiddadállu lágidit dáiddalávguma Diehtosiiddas njukčamánu 28. beaivvi.

Lágideapmi
29. njukčamánu, 16:00 - 18:30

Post Fovsen ákšuvnnaid- Movt dál viidásit?

Oallugat, earret eará sámi nuorat, leat leamaš oaivegávpogis dáistaleame Fovsen duomu váilevaš ču

Ohcanáigemearri
15. cuoŋománu, 23:30

Ohcanáigemearri

Váldo ohcanáigemearri alitohppui lea cuoŋománu 15. beaivvi dii. 23:59. 

Kompetanseheving for lærere
18. cuoŋománu, 11:30 - 19. cuoŋománu, 12:45

Programmeren - matematihkkakursa oahpaheddjiide

Bargobájit ja kurssat oahpaheddjiide giđđat 

Seminára
19. cuoŋománu, 13:00 - 15:45

Soabalašvuohta - Historjáčállin - Bálggis ovddasguvlui

Leago sámi filosofalaš árbevierus juoga maid buktit soabadanságastallamii? Mo son soabadeapmi guoská historjáčállimii? Ja maid mii jurddašit kommišuvnna loahpparaportta ja dan čuovvoleami hárrái?