Teknologiija- ja doaibmaossodat

Teknologiijaossodagas lea ovddasvástádus dihtorvuogádagain allaskuvllas ja jietna- ja govvavuogádagain Diehtosiiddas. Teknologiijaossodagat maid neavvu ja veahkeha geavahit teknihkalaš reaidduid, nu go dihtoriid, telefuvnnaid, sisabeassan ja eará. Doaibmaossodahkii gullá olles Diehtosiidda bassan, viessohoiden ja bálvalusguovddáš.

Teknologiija- ja doaibmaossodaga váldodoaimmat leat: 

  • doaimmahit allaskuvlla serveriid ja backup 
  • dihtor- ja teknologiijageavaheami ovdáneapmi ja doarjja 
  • sisaoastin 
  • inventarregister
  • sisagaikun- ja buollinsihkarvuohta 
  • lássásystemat 
  • telefuvnnat
  • bassan olles Diehtosiiddas 
  • lanjaid láigoheapmi olggobeal ásahusaide 
  • Gearggusvuohta- ja sihkarvuohta

Bálvalanáigi lea juohke beaivve dii 08.00-15.30. Teknologiija veahkkedoaibma lea bálvalusguovddážis (ovdakantuvrra siskkobealde). E-boasta: support@samas.no