6 buori ákka studeret Sámi allaskuvllas

Áiggut go álgit studeret? Dá leat 6 buori ákka manne juste don galggat válljet oahpu Sámi allaskuvllas.
 

 1. Sámi allaskuvllas lea nanu sámi oahppobiras
  Sámi allaskuvllas lea nanu sámi oahppobiras. Jus fárret Guovdageidnui, de fuobmát jođánit ahte Guovdageainnus lea ealli sámi biras. Sámegiella gullo beaivválaččat, sihke allaskuvllas ja márkanis.
   
 2. Sámi biras gos sámegiella ja sámi árbevierut leat guovddážis
  Sámi allaskuvlla vuolggasadji lea Sápmi - kultuvra, servodateallin, máŋggabealálašvuohta, árbevierut ja giella. Sámi allaskuvllas leat oahpaheaddjit geat máhttet giela, ipmirdit sámi servvodagaid dárbbuid ja kultuvrraid. 
   
 3. Lagas oahppobiras ja oktavuohta oahpaheddjiiguin ja mielstudeanttaiguin
  Sámi allaskuvllas lea ealli sámi biras gos beasat oahpásmuvvat eará sámi ja maiddái eará máilmmi guovllu olbmuiguin. Allaskuvllas lea unnit studeantavuođđu go stuorát universitehtain ja allaskuvllain. Dáppe mis lea buorre ja fátmmasteaddji oahppibiras, gos leat buorit vejolašvuođat oahpásnuvvat eará studeanttaiguin.
   
 4. Neahttaoahpahus ja deaivvadeamit
  Dihtet go ahte eanas oahput Sámi allaskuvllas lágiduvvojit neahttaoahpahussan ja deaivvademiid bokte Diehtosiiddas Guovdageainnus? Neahttaoahpahus ja deaivvadeamit addet studentii vejolašvuođa čađahit oahpu ja maiddái orrut vaikko gos. Studeanta dattege ferte searvat fysalaččat go deaivvadeamit leat geatnegahtton.
   
 5. Buorit lonohallanvejolašvuođat
  Háliidivččet go váldit oahpu Sámis, muhto niegadat maiddái studeret olgoriikkas? Dus lea vejolašvuohta ollašuhttit goappaš sávaldagaid. Sámi allaskuvlla studeanttain leat buorit vejolašvuođat váldit oanehisáiggi dahje guhkitáigge lonohallama olgoriikkas. Lonohallamis sáhtát viiddidit iežat fierpmádaga, oahpásmuvvat ođđa riikkaide, kultuvrraide ja gielaide. 
   
 6. Buorit bargovejolašvuođat
  Studeanttat geat čađahit oahpuid Sámi allaskuvllas leat bivnnuhis bargoohccit. Jus ovdamearkka dihte čađahat sámi vuođđoskuvlaoahpaheaddjeoahpu dahje sámi mánáidgárdeoahpaheaddjeoahpu de leat dus sihkkaris bargovejolašvuođat. Olles sámis lea stuora dárbu sámi oahpaheddjiide geat máhttet giela, dovdet sámi kultuvrra, árvvuid ja servodateallima.

  Sápmi dárbbaša maiddái fágačehpiid fágasurggiin nugo boazoealáhusas, duojis, sámegielas ja sámi girjjálašvuođas, servodatfágas ja journalistihkas. Jus válljet oahpu Sámi allaskuvllas, de leat don mielde gokčame sámi servvodaga dárbbuid ja seammás hukseme iežat gelbbolašvuođa. 
   

    Vállje Sámi allaskuvlla!