Hva skjer:

Conference
14. oktober, 10:30 til 16. oktober, 13:00

IndigMEC2 konferanse

Konferansens fokus: Utvikling av læreplaner for urfolk – Utvikling av urfolkfags

Stivračoahkkin
24. oktober, 09:00 til 15:00

stivračoahkkin/styremøte