Sihke nissonolbmot ja dievdoolbmot.
mars 22. beaivi 2023

Sámi pedagogihka ovdáneapmi

SáMOS (Sámi mánát ođđa searvelanjain) loahpahankonferánssa vuosttaš beaivvi fáddá lei ovdáneapmi. SáMOS prošeavtta pilohtamánáidgárddit ovdanbukte iežaset vásáhusaid maŋŋel go leat máŋga jagi dihtomielalaččat ovdánahttán sámi doaimmaid ja giela mánáidgárddiin mas vuođđun leat sámi bargo- ja bajásgeassinvuogit.

Mánáidgárddit mat leat leamaš mielde prošeavttas leat Álttá siida Álttás, Veajege Ájluovttas, Suaja Maanagierti Snoasas ja Badjemánáid beaiveruoktu Kárášjogas.

Prošeavtta olis lea almmuhuvvon ođđa girji Unna olbmožiid árgabeaivi mánáidgárddiin – Pedagogalaš prinsihpat sámi mánáidgárddiide maid Carina Sarri, Ánne-Márge Päiviö ja Stigo Holm leat čállán ja Sámediggi lea ruhtadan. Sámediggeráđđi Mikkel Eskil Mikkelsen beasai ge geiget áibbas ođđa girjji konferánssa oasseváldiide vuosttaš beaivvi.

Gievrras giellamodeallat

Sámi allaskuvlla sámi sosiolingvistihka professor Annika Pasanen logaldalai gievrras giellamodeallaid birra. Son lea leamaš mielde bargojoavkkus mii lea guorahallan sámiide heivvolaš, oktasaš gievrras giellamodeallaid. Sámediggi lea ruhtadan barggu ja raportta lea vejolaš gávdnat Sámedikki neahttasiiddus.

Raporttas leat guokte oasi, Gievrras giellamodeallat I: duogáš ja definišuvnnat, mas ulbmilin lea čilget ja defineret iešguđet giellamodeallaid ja Gievrras giellamodeallat II: fágalaš árvvoštallamat ja ávžžuhusat, mas dárkileappot árvvoštallo giellamodeallaid praktihkalaš beliid.