januar 22. beaivi 2024

Sámi allaskuvla igang med å etablere samisk AI Lab

Hvordan kan man utvikle kunstig intelligens til nytte også for den samiske skolen eller for samisk helsevesen? Hvordan kan AI være et redskap og bidrag i den samiske samfunnsutviklingen? Dette er problemstillinger som Sámi allaskuvla nå ser på når man er i gang med å vurdere nye forskningsprosjekter.

Informasjonsteknologi åpner for mange nye muligheter både for kompetanseheving og for å skape arbeidsplasser som igjen fører til god samfunnsutvikling. Derfor er det viktig at vi definerer hva en samisk AI skal og ikke skal gjøre, og hvordan man eventuelt kan utvikle AI til Sápmis beste. Slik innledet Sámi allaskuvlas professor-II Lars Ailo Bongo et workshop med samisk AI som tema.

- Vi ser nå på og definerer hva samisk AI kan være til nytte for, hvilke prosjekter vi kan sette i gang og hvem vi kan samarbeide med. Vi er helt i begynnelsen av arbeidet med samisk AI, forteller Bongo som skal lede det samiske AI-lab ved høgskolen.

Samarbeid med andre er viktig

Samisk høgskole er i gang med å finne samarbeidspartnere i hele Sápmi og også utenfor Sápmi til forsknings- og/eller nettverksprosjekter.

- Det er naturlig at vi også samarbeider med andre urfolksmiljøer. Vi er allerede med i Winhec-nettverket og der ser vi at vi har likedan muligheter og utfordringer som andre urfolk, som også er noe helt annet enn i vestlige samfunn og de store språkene, sier rektor Liv Inger Somby ved Samisk høgskole.