april 24. beaivi 2024

Ny rapport viser behovet for parallell likeverdig samisk læreplan i matematikk

I dag ble rapporten "Behov for samisk parallell likeverdig læreplan i matematikk" overlevert til Sametinget. Rapporten understreker behovet for at matematikklæreplan må være kulturbasert.

Professor emeritus ved Samisk høgskole og UiT-Norges arktiske universitet, Anne Birgitte Fyhn, har ledet faggruppen som Sametinget har opprettet, sammen med høgskolelektor Ánná Káisá Partapuoli fra Samisk høgskole og universitetslektor Per Ravna fra Samisk høgskole og Nord Universitet. De har vurdert behovet for en samisk parallell likeverdig læreplan i matematikk. Formålet er å legge til rette for god kvalitet i matematikkundervisningen.

- I dagens læreplan finnes ikke et eneste ord om kultur. Det er da opp til den enkelte skole og lærer å få matematikklæreplanen til å passe sammen med den overordnede læreplanen. Lærerne forventes å inkludere samisk innhold i undervisningen, men læreplanen i matematikk sier ingenting om hva dette samiske innholdet skal være eller hvilke klassetrinn som skal jobbe med ulike samiske temaer, forteller Fyhn.

Faggruppen innleder med en rapport som gir en detaljert situasjonsbeskrivelse og belyser utfordringene som samiske elever, lærere og skoleledere møter. I redegjørelsen fremkommer det at læreplanen i matematikk mangler enhver henvisning til samisk kultur eller kontekst. Dette medfører at det blir vanskelig å tilpasse opplæringen etter samiske elevers behov.

- En viktig årsak til at vi tilrår utvikling av en samisk parallell læreplan i matematikk er de positive resultatene som er blitt observert hos andre urfolksgrupper etter at de implementerte egne kulturelt tilpassede læreplaner. Dette har ført til økt engasjement og forståelse blant elevene, avslutter Fyhn.

Under overrekkelsen understreket Sametingsråd Mikkel Eskil Mikkelsen viktigheten av å oppnå et verdiløft for å tilrettelegge for faglig utvikling og bærekraft i matematikk og utvide det samiske læreplanverket.  

Dersom du vil lese rapporten, finner du den her på Sametingets hjemmeside: hvorfor-det-er-nodvendig-med-en-samisk-parallell-likeverdig-lareplan-i-matematikk.pdf (sametinget.no)