mars 19. beaivi 2024

Ny bok om samisk kunst og duodji i Sápmi

Antologien “Searvedoaibma: Art and Social Communities in Sápmi ” tar utgangspunkt i et paradoks knyttet til situasjonen for samisk kunst og kultur. I løpet av de siste årene har samisk kunst og duodji fått ny internasjonal synlighet, og en rekke samiske kunstnere og duojárat har utstilt på prestisjetunge biennaler og institusjoner. Samtidig har vilkårene for å jobbe som samisk kunstner i Sápmi på samiske premisser ikke endret seg tilsvarende. Det er fortsatt få samiske kunstinstitusjoner, det mangler fortsatt et samisk kunstmuseum, de økonomiske støttestrukturene i de nordiske nasjonalstatene er ikke tilpasset den grenseoverskridende samiske kunstscenen, og den kuratoriske rammesettingen av samisk kunst er alt for ofte preget av manglende kompetanse innenfor samisk språk, tradisjoner og arbeidsformer.

Mathias Danbolt, Britt Kramvig og Christina Hætta har redigert boken i Samisk høgskoles bokserie Dieđut. Bidragsyterne til Searvedoaibma: Art and Social Communities in Sápmi reflekterer også over betingelsene for å arbeide med samisk kunst og duodji i en tid preget av sannhets- og forsoningsprosesser samt den pågående aktivistisk kamp mot de nordiske nasjonalstaters nykoloniale praksis. Tekstene i boken, skrevet primært av samiske forskere, kuratorer og kunstnere, dekker et bredt spekter av tematikker i skjæringspunktet mellom kunst og fellesskap i Sápmi i dag, fra viktigheten av skeive samiske møteplasser til det aktivistiske og forsonende potensiale i dans og performance. Til sammen reiser bidragene spørsmål om betydningen av samisk selvbestemmelse over utviklingen av det samiske kunst- og kulturfeltet – et spørsmål som er og forblir nært knyttet til kampen for retten til land og vann.

Searvedoaibma er et resultat av forskningsprosjektet «Okta: Art and Communities in Friction in Sápmi» (2019-2022) støttet av Kulturrådet og Statens Kunstfond, samt med ekstra bidrag fra UiT: Norges arktiske universitet, Sámediggi/Sametinget, Sámi allaskuvla, Sámiráđđi/Samerådet og Nordisk Ministerråd.

MED BIDRAG FRA:
ELISABETH STUBBERUD, TUULA SHARMA VASSVIK, GUNVOR GUTTORM, IŊGA ELISA PÅVE IDIVUOMA, SAMUEL VALKEAPÄÄ, ERIKA DE VIVO, CHRISTINA HÆTTA, GRY FORS SPEIN, ASLAK HEIKA HÆTTA BJØRN, JENNI LAITI, PETRA LAITI, NIILLAS HOLMBERG, BRITT KRAMVIG, OG MATHIAS DANBOLT

Kontakt:
Mathias Danbolt (danbolt@hum.ku.dk) or
Christina Hætta (christina@saamicouncil.net).
For å bestille boken, vennligst kontakt: orderbook@samas.no