January 19. beaivi 2024

Ylva Jannok Nutti får Várdduos vetenskapliga pris 2023

Ylva Jannok Nutti, universitetslektor vid Sámi allaskuvla/Samisk högskola, tilldelas Várdduos vetenskapliga pris 2023. Priset delas årligen ut till någon som bidragit med betydande insatser inom forskning med samisk tematik.

Várdduo – Centrum för samisk forskning delar årligen ut ett vetenskapligt pris med syftet att öka intresset för samisk forskning och främja kunskapsspridning. Priset går till en person som har gjort betydande insatser för eller inom forskning med samisk tematik. Priset för 2023 går till Ylva Jannok Nutti, Sámi allaskuvla/Samisk högskola.

Ur motiveringen:

Ylva Jannok Nuttis insatser inom samisk och urfolkspedagogisk forskning är omfattande och har haft mycket stor betydelse för avkoloniserande och revitaliserande processer. Jannok Nutti har på ett unikt sätt arbetat med samisk pedagogisk forskning där stark vetenskaplig skärpa samspelar med vardaglig praktik i skola och förskola, genom att lyfta fram en mångfald av samisk kunskap.

Ylva Jannok Nuttis vetenskapliga publikationer har stort inflytande såväl i Sápmi som internationellt och innefattar texter på flera olika språk, bland annat nordsamiska, och har på så sätt bidragit till att synliggöra samiska språk inom pedagogisk forskning.

 

Betyder väldigt mycket

– Det var en mycket oväntad och glad överraskning. Jag blev verkligen glad när jag fick veta att jag tilldelats Várdduos vetenskapliga pris. Det betyder väldigt mycket för mig, jag känner mig väldigt tacksam och det känns som en bekräftelse på att man gjort något bra.

 

Arbetar i Norge sedan 10 år

Ylva Jannok Nutti disputerade 2011 vid Luleå tekniska universitet. Efter disputationen började hon arbeta på lärarutbildningen vid Sámi allaskuvla och har sedan dess arbetat i Norge. Ylva fick sedan en tjänst som postdoktor vid UiT, Universitetet i Tromsö (nuvarande UiT Norges arktiske universitet) och återvände efter det till Sámi allaskuvla i Kautokeino där hon arbetar idag.

– Nu när jag har arbetat i Norge i över 10 år, känns det verkligen väldigt bra att uppmärksammas och tilldelas Várdduos vetenskapliga pris.

 

Undervisar og med i flera olika projekt pågår

Idag är Ylva Jannok Nutti ansvarig för masterutbildningen för grundskolelärare skolår 1-7  där hon koordinerar, undervisar och handleder studenter. Hon projektleder även Skolverkets fortbildningsinsats för samiska lärare som undervisar i skolor på svensk sida. Dessutom håller hon på att avsluta ett aktionsforskningsprojekt genom att färdigställa en rad vetenskapliga artiklar och olika publikationer.

– Jag och en forskare vid ett annat universitet i Sverige har samarbetat med pedagoger vid en samisk förskola på svensk sida. I projektet, som finansierats av Vetenskapsrådet, har pedagoger, barn och forskare tillsammans genomfört aktiviteter i förskolan under två år. Aktiviteterna har genomförts utifrån den samiska förskolans förskoleår med fokus på samiska traditionella kunskaper och berättartraditioner.

Ylva Jannok Nutti är även med i ett annat forskningsprojekt, där införandet av nya läroplaner i grundskolor i Norge utvärderas.

– Inom det här projektet samarbetar vi med samiska skolor runt om i Norge och förutom huvudsyftet att studera implementeringen av de nya läroplanerna, är ett delsyfte att synliggöra goda samiska undervisningsexempel och praxis.

Ylva Jannok Nutti kommer att motta Várdduos vetenskapliga pris under vårhögtiden 2024.