borgemánu 18. beaivi 2023

Studeanttaviesu almmolaš rahpan

Sámi allaskuvlla studeanttat ožžo sierra studeanttaviesu.

Odne lei almmolaš rahpan Sámi allaskuvlla studeanttaviesus. Ovddeš hálddahus latnja Sis-Finnmárkku Studeanttaid Ovttastusas (SSO) lea dál šaddan studeanttaviessun. Studeanttastivrra jođiheaddji Martin Velky lea hui ilus go dál boahtá sierra vistti studeanttaide.

- Mii oažžut báikki gos mii beassat deaivvadit ja sosialiseret. Dat ii leat beare oahpu mii lea dehálaš oassi studeanttaeallimis, muhto ahte mii beassat maiddai oahpásmuvvat ja sosialiseret friddjaáiggis. Dan mii beassat dahkat ođđa studeantaviesus.

Ulbmil studeanttaviesuin lea ráhkadit arena gos studeanttat besset deaivvadit olggobeale oahpahusáiggi ja vistti maid sii besset hálddašit. Studeanttastivra lea guhkitáiggi áŋgiruššan ja bargan dan ovdii ahte ožžot sierra studeanttaviesu.

- Mis lea juo plána geavahit vistti odne eahkes go galgat doallat studeantafeasta. Boahtte vahkku háliidit doallat fas pizza eahkeda. Muđui háliidit boahtteáiggis vel eanet astoáigge spealuid ja doaimmaid lágidit dáppe.

Vaikko studeanttaviessu juogada oktasašarena SSO:ain odne, de lea plána hukset sierra arena mii lea dušše studeanttaide. Plána lea hukset earret eará gievkkana, čoahkkinlanja ja dávvirvuorkká