Dáhpáhusat:

Álggahanvahkku / Welcome Week
22. borgemánu, 09:00 - 11:00

Lohkanbaji oktasaš rahpan ja diehtojuohkin

Rektor sávvá bures boahtima ja lágiduvvojit diehtojuohkimat studeanttaide. Sáhtát maiddái searvat ZOOM neahttaoktavuođa bokte

Álggahanvahkku / Welcome Week
22. borgemánu, 09:00 - 26. borgemánu, 15:00

Álggahanvahkkuprográmma 2022

Dáppe gávnnat Álggahanvahkku oktasaš prográmma.

Álggahanvahkku / Welcome Week
22. borgemánu, 11:00 - 11:30

Oahpásnuva campusiin

Lea vejolašvuohta oažžut oahpisteami Diehtosiidda vistái dii. 11:s.

Álggahanvahkku / Welcome Week
22. borgemánu, 11:30 - 12:00

Oahpásnuvvanlunša

Studeanttaide guossohuvvo nuvttá lunša kantiinnas.

Álggahanvahkku / Welcome Week
22. borgemánu, 16:00

Guovdageainnu tour

Ii go dus lea maid hállu oahpásmuvvat eará studeanttaide ja Guovdageainnu gillái? "Searvva orienterenmátkái".

Seminára
20. miessemánu, 08:45 - 11:00

Reiseseminar til Finnmark – med stopp på Sámi allaskuvla

Historisk forening i Tromsø reiser annankvart år på tur rundt i landsdelen på såkalla reiseseminar. Lokallaget i Tromsø består stort sett av historikarane ved ulike avdelingar på UiT, masterstudentar, historielærarar i skulen og utdanna historikarar i arkiv, museum etc. Og 19.-22. mai vil me til indre Finnmark på tur.

Innleiingane kl 0900-1100 er:

  • Siv Rasmussen skal snakke om kyrkjehistorie i indre Finnmark i tidleg nytid
  • Vetle Wisløff Sandring skal snakke om daglegliv i Kautokeino rundt 1700
  • Ketil Zachariassen som skal snakke om Kautokeino-opprøret.

Rom: Sáhkaskáidi.

Seminaret er gratis og åpent for alle. Velkommen!

Det blir servert baguetter til deltakerne etter seminaret. Meld deg på diehtojuohkin@samas.no innen 18.5. dersom du vil spise i kantina.

Ketil Zachariassen

Ketil Zachariassen (f. 1969) er førsteamanuensis i historie ved Institutt for arkeologi, historie, religionsvitskap og teologi ved UIT Norges arktiske universitet.

Han har skrive om ei rekkje tema innan moderne samisk og nordnorsk historie, mellom anna var han ein av forfattarane av «Samenes historie fra 1971 til 2010» (2021). Han er medlem av Sannhets- og forsoningskommisjonen.   

 

 

 

Vetle Sandring

Vetle Wisløff Sandring (f. 1992) er fra Alta, er glad i å være ute på tur, grave i gamle dokumenter og han skrev master i historie om hverdagsliv i Vest-Finnmark rundt 1700. Han har jobbet som i historielærer på Tromsdalen VGS og jobber nå på UiT der han skriver nå doktorgrad om bruk av spill i historieundervisning.

 

 

 

Siv Rasmussen

Siv Rasmussen (f. 1963) er førsteamanuensis ved Institutt for arkeologi, historie, religionsvitskap og teologi, UiT Noregs arktiske universitet. Hun har arbeidet med en rekke emner innen samisk historie fra både eldre og nyere tid, særlig kirke- og skolehistorie, befolkningsutvikling og navneforskning. Doktorgradsarbeidet hennes er en studie i samisk integrering i kirkene i Finnmark og Torne lappmark i tidlig nytid.