čakčamánu 18. beaivi 2023

Oahppu ii deatte podkast - ođđa oassi juohke vahku

Sámi allaskuvla lea almmuhan podkasta mas namma lea Oahppu ii deatte. Prográmmajođiheaddji olles ráiddus lea Ellen Oddveig Hætta Gaup ja sus leat studioguossin iešguđet surggiid oahpaheaddjit. Podkasta ságastallamat leat pedagogihkkafágii čadnon ja heivejit bures oahpaheddjiide, váhnemiidda ja earáide geat barget mánáiguin ja nuoraiguin.

Distaga 19.09. almmuhuvvo viđat oassi ráiddus. Studios leaba guossin Mai Britt Utsi ja Samuel Valkeapää. Sii ságastallet kreatiiva fágaid birra, omd. dárbbašit go mii oahpahit mánáide duoji ja luođi? Makkár rolla sáhttá estehtalaš fágain leat mánáid skuvlavázzimis ja eallimis? 

Ovdal leat almmuhuvvon njeallje oasi:

1. oassi: Mánát ja girjjálašvuohta. Stuodioguossi lea Harald Gaski. (Spotify liŋkka, gávdno maiddái Google podcasts ja Apple Podcasts).

2. oassi: Matematihkka. Stuodioguossit leaba Ann Synnøve Steinfjell ja Ole Einar Hætta. (Spotify liŋkka, gávdno maiddái Google podcasts ja Apple Podcasts).

3. oassi: Sámi pedagogihkka. Studioguossit leaba Anne Ingebjørg Svineng Eriksen ja May Torill Siri. (Spotify liŋkka, gávdno maiddái Google podcasts ja Apple Podcasts).

4. oassi: Lohkan. Studioguossi lea Berit Ellen Juuso (Spotify liŋkka, gávdno maiddái Google podcasts ja Apple Podcasts).

Ođđa oassi oktii vahkus
Juohke distaga almmuhuvvo ođđa oassi. Leat oktiibuot logi oasi ráiddus. 

Gávdno dáin kanálain:

Spotify
Google Podcasts
Apple Podcasts

Lea Forest People mii lea buvttadan podkasta Sámi allaskuvlla ovddas.