Geassemánnu 05. beaivi 2024

IndigMEC2 konferánsii lea dieđiheapmi rabas

Dieđit ovdal borgemánu 15.b., de lea oassálastinmáksu hálbbit go maŋŋil dan dáhtona. 

Konferánssa ulbmil lea oahpaheddjiide ja dutkiide buktit ovdamearkkaid mat sáhttet doarjjan álgoálbmotmatematihka oahppoplánaid ráhkadeapmái. Dát mearkkaša ahte konferánsaoasit berreše čadnon muhtin konferánssa váldofáddái:

(a) kultuvrra ja giela oktavuohta,
(b) eamiálbmotgiella matematihkkaoahpahusas,
(c) ovdamearkkat sámi ja kveana matematihkkaoahpahusas.

Vurdojuvvo ahte juogadit iešguđetge eamiálbmogiid ovdamearkkaid ja jurdagiid matematihkkaoahpahusas lea doarjjan ovddidit buriid fágalaš ákkaid  boahttevaš álgoálbmotmatematihkkaoahpahusa duddjomii.

Konferánsa lea huksejuvvon oktasaš logaldallamiiguin, plakáhta čájehemiiguin, oahpaheaddjeovdanbuktimiiguin, artihkalovdanbuktimiiguin ja árrangáddeságastallamiiguin.

Loga eambbo konferánsasiiddus: