Dáhpáhusat:

Seminára
28. njukčamánu, 10:00 - 14:00

Dáiddalávgun

Sámi allaskuvla ja Dáiddadállu lágidit dáiddalávguma Diehtosiiddas njukčamánu 28. beaivvi.

Lágideapmi
29. njukčamánu, 16:00 - 18:30

Post Fovsen ákšuvnnaid- Movt dál viidásit?

Oallugat, earret eará sámi nuorat, leat leamaš oaivegávpogis dáistaleame Fovsen duomu váilevaš ču

Ohcanáigemearri
15. cuoŋománu, 23:30

Ohcanáigemearri

Váldo ohcanáigemearri alitohppui lea cuoŋománu 15. beaivvi dii. 23:59. 

Kompetanseheving for lærere
18. cuoŋománu, 11:30 - 19. cuoŋománu, 12:45

Programmeren - matematihkkakursa oahpaheddjiide

Bargobájit ja kurssat oahpaheddjiide giđđat 

Seminára
19. cuoŋománu, 13:00 - 15:45

Soabalašvuohta - Historjáčállin - Bálggis ovddasguvlui

Leago sámi filosofalaš árbevierus juoga maid buktit soabadanságastallamii? Mo son soabadeapmi guoská historjáčállimii? Ja maid mii jurddašit kommišuvnna loahpparaportta ja dan čuovvoleami hárrái?

Seminára
28. njukčamánu, 10:00 - 14:00

Dáiddalávgun

BURES BOAHTIN DÁIDDALÁVGUMII!

 

Sámis lea rikkis máhtto- ja diehtovuođđu dáiddasuorggis, muhto váilot arenat gos sihke dáiddárat ja berošteaddjit sáhttet lonohallat dieđuid ja vásáhusaid.

Dan dihte leat Sámi allaskuvla ja Dáiddadállu mearridan čuoldit oktii fágabirrásiideaset ja lágidit oktasaš dáiddalávguma, láhkebeaivásaš dáiddasemináras Diehtosiiddas 28. beaivvi njukčamánus, Dii.10:00-14:00. Dáiddadálu dáiddárat ja allaskuvlla duodje- ja hábmenossodat bovdejit ságastallamiidda dáiddariid dálábeaivve bargguid birra sihke fáttáid-, bargovugiid- ja ávnnasgeavahemiid ektui.