BA - Sierra kursa

OKT 103 Metodalaš lahkonanvuogit

  • Oahpu lágideapmi: Neahttadoarjjaoahpahus: Eanaš fysalaš oahppodeaivvadeamit Sámi allaskuvllas, ja lassin neahttaoahpahus.
  • Oahpahusgiella: Oahpahus lágiduvvo dábálaččat sámegillii, muhto sáhttá muhtun logaldallan dáro- dahje ruoŧagillii dehe eŋgelasgillii. Oahpahus eaŋgalsgillii ii dulkojuvvo. Eará gielaid oahpahus dulkojuvvo dárbbu mielde.
  • Oahppokoda: OKT 103
  • 10 oahppočuoggá
  • PDF icon Oahppoplána
  • Diibmoplána: TimeEdit Samisk Høgskole - Sámi allaskuvla
  • Jus leat jearaldagat mat gusket oahpposajeohcamii, ohcanvuogádahkii, sisabeassangáibádusaide jna., váldde oktavuođa oahppohálddahusain, oahppohalddahus@samas.no

Oahppoovttadat lea geatnegahtton fágaoahppu Boazoealáhus bachelorprográmmas.

Oahppu addá servodat- ja juridihkkafágalaš dutkanmetodaid álgomáhtu. Dás studeanttat oahpásmuvvet kvantitatiivva ja kvalitatiivva metodaide ja maiddái dutkanehtalaš njuolggadusaide mat gullet obalohkái dutkamii ja earenoamážiid boazoealáhus- ja eamiálbmotmáhtuid dutkamii.

Sisabeassangáibádusat

Dábálaš sisabeassangáibádusat alitoahpahussii. Sisabeassanvuođđu sáhttá leat juogo oppalaš lohkangelbbolašvuohta (čađahan joatkkaskuvlla/logahaga/gymnása) dahje reálagelbbolašvuohta. Dasa lassin gáibiduvvo sámegielmáhttu ja ahte lea čađahan oahpu OKT 102 Dieđalaš čállin ja guorahallan dahje vástideaddji oahpu.

Sámegiela gáibádusa sáhttá deavdit čuovvovaš vugiid mielde: Norgga joatkkaskuvllas sámegiella 1. dahje 2. giellan, Suoma logahagas eatnigielladutkkus dahje lohkan sámegiela vierrogiellan ja Ruoŧa gymnásas eatnigiellan (modersmål 200 čuoggá) dahje ođđaáigásaš giellan (moderna språk 200-300 čuoggá) dahje vástideaddji sámegieloahppu doaibmi njuolggadusaid mielde. Sámegiela gáibádusa sáhttá maid deavdit sámegiela lohkanbadjeoahpuin, 30 oahppočuoggá, dahje vástideaddji oahpuin dahje ceavzit giellageahččaleami maid Sámi allaskuvla lágida. Jus lea eahpesihkarvuohta man dási gelbbolašvuohta ohccis lea, de ášši ovddiduvvo fágalaš árvvoštallamii ja meannuduvvo dán vuođul.

Koordinator

Inker-Anni Sara's picture
Sara, Inker-Anni
Phone: 
E-mail: 
inkeras@samas.no