BA - Sierra kursa

BEA 201 Boazoealáhusa siiddastallan ja eatnamat

  • Oahpu lágideapmi: Neahttadoarjjaoahpahus: Eanaš fysalaš oahppodeaivvadeamit Sámi allaskuvllas, ja lassin neahttaoahpahus
  • Oahpahusgiella: Oahpahus lágiduvvo dábálaččat sámegillii, muhto sáhttá muhtun logaldallan dáro- dahje ruoŧagillii dehe eŋgelasgillii. Oahpahus eŋgelasgillii ii dulkojuvvo. Eará gielaid oahpahus dulkojuvvo dárbbu mielde.
  • Oahppokoda: BEA 201
  • 10 oahppočuoggá
  • PDF icon Oahppoplána
  • Diibmoplána: TimeEdit Samisk Høgskole - Sámi allaskuvla
  • Jus leat jearaldagat mat gusket oahpposajeohcamii, ohcanvuogádahkii, sisabeassangáibádusaide jna., váldde oktavuođa oahppohálddahusain, oahppohalddahus@samas.no

Oahppoovttadat lea geatnegahtton čiekŋudanoahppu Boazoealáhus bachelorprográmmas.

Oahpus studeanta oažžu vuođđodieđuid das mii badjesámi siida lea ja das movt iešguđet eatnamat oktii dahket vuođu siiddastallamii. Siidda ja dasa gullevaš eatnamiid oktavuođa čilgemii váldojit atnui sihke siidasáhkavuđot ja čálalaš dutkanvuđot dieđut ja ságat. Dás lea badjesámi doahpagiin ja árbevirolaš muitalanvugiin dehálaš sadji.

Sisabeassangáibádusat

Dábálaš sisabeassangáibádusat alitoahpahussii. Sisabeassanvuođđu sáhttá leat juogo oppalaš lohkan gelbbolašvuohta (čađahan joatkkaskuvlla/logahaga) dahje realagelbbolašvuohta.  Dasa lassin galgá ohcci čađahan dahje čađaheame boazoealáhus bachelorprográmma geatnegahtton fágaoahpuid (gč prográmmaplána), dahje vástideaddji oahpuid.

Sámegiela gáibádusa sáhttá deavdit čuovvovaš vugiid mielde: Norgga joatkkaskuvllas sámegiella 1. dahje 2. giellan, Suoma logahagas eatnigielladutkkus dahje lohkan sámegiela vierrogiellan ja Ruoŧa gymnásas eatnigiellan (modersmål 200 čuoggá) dahje ođđaáigásaš giellan (moderna språk 200-300 čuoggá) dahje vástideaddji sámegieloahppu doaibmi njuolggadusaid mielde. Sámegiela gáibádusa sáhttá maid deavdit sámegiela lohkanbadjeoahpuin, 30 oahppočuoggá, dahje vástideaddji oahpuin dahje ceavzit giellageahččaleami maid Sámi allaskuvla lágida. Jus lea eahpesihkarvuohta man dási gelbbolašvuohta ohccis lea, de ášši ovddiduvvo fágalaš árvvoštallamii ja meannuduvvo dán vuođul.

Koordinator

mikkelns's picture
Sara, Mikkel Nils M
Phone: 
E-mail: 
Mikkel-Nils-Mikkelsen.Sara@samiskhs.no