cuoŋománu 09. beaivi 2024

Ođđa raporta: Mii lea sámi perspektiiva ođđa oahppoplánain?

Ođđa raporta duođašta ahte sámi sisdoallu Norgga skuvllaid ođđa oahppoplánain lea eanas muddui hábmejuvvon eará vuolggasajis go sámi.

- Dat sáhttá dagahit ahte ohppiid máhttodássi oahpahusas ain dáruiduvvá, dadjá Sámi allaskuvlla vuosttašamanueansa Hege Merete Somby.

Fágaođastusa áigumuš lea leamaš áimmahuššat sámi perspektiivvaid oahppoplánain. Vuosttaš oassi viđa jagi prošeavttas lea vuosttažettiin guorahallan fágaođastusa áigumušaid áimmahuššat sámi perspektiivvaid oahppoplánain, movt dat bohtet ovdan gárvves oahppoplánain, ja maiddái movt gárvves oahppoplánaid proseassat leat leamaš oahppoplánajoavkkuin. 

Gávdnosat čájehit:

  • Leat leamaš dihto áigumušat fuolahit sámi perspektiivvaid oahppoplánaide, muhto lea eahpečielggas mat dat leat. 
  • Norgga oahppoplánain lea sámi sisdoallu hábmejuvvon vuolggasajis mii ii leat sámi vuolggasadji, ja gealbomihttomearit main čielgasit lea sámi sisdoallu namuhuvvon, leat unnán kognitiiva ulbmilolahusat. Dat sáhttá dagahit ahte ohppiid máhttodássi ain dáruiduvvá oahpahusas, muhto seammás lea váttis vuordit ahte vuohkasit hábmejuvvon gealbomihttomeriid sáhttá áimmahuššat buori vuogi mielde go leat unnán oahpporesurssat (nu go oahpaheaddjit ja oahpponeavvut) main lea buorre máhttu ja sisdoallu sámi fáttáid birra.  

    Okta váldoáigumuš fágaođastusain lea leamaš ahte galget unnit eksplisihtta gealbomihttomearit, muhto lea leamaš hástalus gávdnat heivvolaš dási gaskal eksplisihtta ja implisihtta sámi sisdoalu. 
     
  • Oahppoplánajoavkkuid bargu čájeha ahte ovddasteaddjit šadde ovddastit sihke iežaset fágasurggiid ja sámi sisdoalu. Ovddasteaddjit geat serve sámi oahppoplánaid ráhkadeapmái, vásihedje ahte ohppe ollu proseassas ja lei ávkkálaš ja ahte lei ollu iešmearrideapmi, seammás go sidjiide geat serve ii-sámi oahppoplánajoavkkuide lei váttis oažžut earáid ipmirdit mii sámi sisdoallu lea. 

Árvvoštallanprošeakta bistá gitta 2025 rádjai ja boahtte oasseraporttain galget guorahallat sámi oahpaheddjiid vásáhusaid sámi ohppiid oahpaheamis ja sámegiela sajádaga, ja dasto movt oahpaheaddjit sámi skuvllain ipmirdit ja geavahit sámi oahppoplánaid.

Raportta sáhtát viežžat dás pdf-fiilan:

Evaluerenbarggu birra maid Oahpahusdirektoráhtta čađaha

Buot skuvllat válde atnui ođđa oahppoplánaid 2020 čavčča rájes. Seammás galgá árvvoštallat oahppoplánaid ovdánahttinbarggu ja movt dat geavahuvvojit skuvllas. Árvvoštallan lea jođus gitta 2025 rádjai.