april 30. beaivi 2024

Tospråktesten våren 2024

Tospråktest i nordsamisk skal arrangeres i Kautokeino, på Samisk høgskole 13. juni.

Hva er Tospråktesten?

Tospråktesten er en muntlig tospråktest for potensielle tolker. Tospråktesten krever at du har gode ferdigheter i både norsk og tolkespråket. Vi tester den muntlige uttrykksevnen din og evnen til å oppfatte og huske innholdet i en sekvens slik at du kan gjengi alt som blir sagt, så nøyaktig som mulig. Ordforråd, uttale, grammatikk og språkføring blir også vurdert. Tospråktesten er ikke en test i tolkeferdigheter, men avdekker om du har de nødvendige språkferdighetene til å kunne kvalifisere deg videre som tolk. 

Kandidater som oppnår tilfredsstillende resultat på Tospråktesten, får tilbud om å delta på innføringskurset Tolkens ansvarsområde (TAO). Tilfredsstillende resultat og gjennomført kurs gir mulighet for å søke om oppføring i Nasjonalt tolkeregister (tolkeregisteret.no) i kategori E, som er registerets laveste kategori.

Søknadsfrist: 30. mai.

Søknadslink: Dieđiheapmi davvisámegiela guovttegielatiskkadeapmái giđđat 2024/ Påmeldingsskjema for Tospråktesten i nordsamisk vår 2024